dblp.uni-trier.de www.uni-trier.de

CITA 2005: Kuching, Sarawak, Malaysia

Narayanan Kulathuramaiyer, Alvin Yeo Wee, Wang Yin Chai, Eng Chong Tan (Eds.): 4th International Conference on IT in Asia, CITA 2005, Kuching, Sarawak, Malaysia. 2005 BibTeX

Copyright © Sat May 16 23:02:19 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)